Aandelenkoersen ophalen met Webquery

In een vorig artikel hebben we gekeken naar het berekenen van het rendement op een aandelenportefeuille. Om dit te kunnen doen heb je op z’n minst koersinformatie nodig. Deze is op internet volop te vinden. Echter hoe krijg je deze gegevens makkelijk in Excel? Knippen en plakken lukt meestal wel, echter met een webquery kun je dit automatiseren.

Als voorbeeld gaan we kijken naar de slotkoersen van het fonds KPN van het afgelopen jaar. Deze informatie kun je o.a. vinden op de website van Behr. Hier vind je een pagina met de ‘kale’ koersen.

Website Behr

Deze pagina gaan we met een webquery overhalen naar Excel. Hiervoor gaan we in Excel naar het tabblad Gegevens en kiezen we voor de optie ‘Van web’. (In Excel 2003 gebruik je: Data -> Externe gegevens importeren -> Nieuwe webquery).

detail lint webquery

Als we voor deze optie kiezen, opent Excel een kleine webbrowser. Daarin kunnen we het adres invullen van de pagina die we willen importeren en met de knop [Ga naar] kunnen we naar die pagina navigeren.

voorbeeld_browser_webquery.png

Excel heeft in de pagina gele pijltjes gezet. Hiermee kun je een gebied op de pagina selecteren dat je wil importeren. We zijn alleen geïnteresseerd in de koersinformatie. Het pijltje waarop ik geklikt heb, is in de bovenstaande afbeelding een groen vinkje geworden. Hiermee heb ik alleen de tabel met koersinformatie geselecteerd. Meer hoeven we in dit scherm niet te doen. We kunnen het scherm verlaten door op de knop [Importeren] te klikken. We krijgen dan het volgende scherm te zien:

dialoog_gegevens_importeren.png

Voordat we op [OK] klikken moeten we eerst nog wat aanpassen in de Eigenschappen.

dialoog_eigenschappen_extern_gegevensbereik.png

Het gaat om de onderste optie “Formules doorvoeren naar aangrenzende kolommen” . Hierdoor maken we het straks mogelijk om bij het verversen, formules automatisch mee te laten kopiëren. We verlaten het scherm met [OK] en komen terug in het dialoogvenster “Gegevens importeren”. Ook dit scherm kunnen we nu afsluiten met [OK]. Excel importeert nu de gegevens van de website en schrijft ze weg op het werkblad.

voorbeeld_webquery.png

Met de knop [Alles vernieuwen] kunnen we de gegevens op het werkblad actualiseren met de laatste informatie op het internet. Zoals je ziet staat de informatie nu nog in een wat onhandig formaat. In een volgend artikel zal ik laten zien hoe je met behulp van formules de gegevens kunt splitsen in een datum en een koers.