Drie procent erbij met plakken speciaal

Het komt wel eens voor dat je op een reeks getallen even snel dezelfde bewerking wil toepassen. Neem bijvoorbeeld het onderstaande lijstje met prijzen.

plakken-speciaal

Stel dat dit oude prijzen zijn die we met 3% willen laten stijgen. We kunnen dan een formule maken in kolom D die 3% bij de oude prijs optelt. Vervolgens kopiëren we kolom D naar kolom C (met behulp van ‘Plakken waarden’) en verwijderen we kolom D.

Het kan echter nog sneller. Binnen de functie Plakken speciaal kunnen we gebruik maken van een aantal bewerkingen, waaronder vermenigvuldigen. Hiermee kunnen we een getal kopiëren en deze vervolgens over een reeks bestaande getallen plakken. Maar in plaats dat Excel de getallen vervangt, vermenigvuldigt het de oorspronkelijke getallen met het gekopieerde getal. Laten we dit eens toepassen op ons voorbeeld.

  1. We vullen het getal waarmee we willen vermenigvuldigen (1,03 om de prijzen met 3% te laten stijgen) in cel A1 in (mag in iedere willekeurige cel).
  2. We selecteren deze cel en kiezen in het menu Bewerken -> Kopiëren (of [ctrl] + [c]).
  3. We selecteren de cellen C3 t/m C7 en kiezen in het menu Bewerken -> Plakken speciaal …dialoog-plakken-speciaal
  4. Het is een goede gewoonte om eerst de optie ‘Waarden’ aan te klikken. Dit voorkomt dat Excel de opmaak van cel A1 kopieert naar de cellen C3 t/mC7. Vervolgens kiezen we onder het kopje Bewerking voor de optie ‘Vermenigvuldigen’. Ten slotte sluiten we het dialoogscherm door op [OK] te klikken.plakken-speciaal-resultaat
  5. In de cellen C3 t/m C7 staan nu de nieuwe met 3 procent verhoogde prijzen. De laatste stap die we nog moeten uitvoeren is het verwijderen van het getal 1,03 uit cel A1.

BewarenBewaren