Een dynamische vervolgkeuzelijst mbv validatie

Dit artikel is het laatste artikel in de serie over technieken waarmee je een gebruiker makkelijk door een enquête in Excel kunt laten navigeren. In de vorige artikelen heb je kunnen lezen hoe je gebruik kunt maken van voorwaardelijke opmaak en een combinatie van ALS en HYPERLINK. In dit laatste artikel zal ik laten zien hoe je een dynamische vervolgkeuzelijst kunt maken.

In de onderstaande afbeelding is vraag 1 nog niet beantwoord. Daarom is de vervolgkeuzelijst voor vraag 2 nog leeg.

lege-vervolgkeuzelijst

Als vraag 1 echter wel is beantwoord, dan vult Excel de vervolgkeuzelijst voor vraag 2 met de mogelijke antwoorden.

gevulde-vervolgkeuzelijst

De lijst met mogelijke antwoorden heb ik op een ander werkblad in hetzelfde bestand ingevoerd. Ik heb de lijst de naam ‘stelling’ gegeven. Als je wil weten hoe je dat moet doen, dan kun je dat hier nalezen. In het artikel Toepassen van voorwaardelijke opmaak heb ik laten zien dat Excel in de verborgen kolom A met behulp van ALS bepaalt of een vraag relevant is. Hiervan maak ik gebruik bij het vullen van de vervolgkeuzelijst. Als de vraag niet relevant is, verwijst de validatie naar de lege (verborgen) cel A1. Is de vraag wel relevant dan kijkt de validatie naar de lijst ‘stelling’.

Voor cel E6 kun je deze logica als volgt instellen:

  1. selecteer cel E6
  2. kies in het menu: Data -> Valideren…, je ziet dan het volgende scherm:

Gegevensvalidatie

Onder het kopje ‘Toestaan’ kies je voor de optie ‘Lijst’. Bij Bron voer je de volgende formule in:

=ALS($A6;stelling;$A$1)

Als de waarde in cel A6 ‘WAAR’ is, moet de bron voor de lijst het bereik met de naam ‘stelling’ zijn. Is A6 ‘ONWAAR’ dan is de bron voor de lijst de lege cel A1. Door bij de verwijzing naar A6 de kolom absoluut te maken (zie ook wisselen tussen absolute en relatieve adressen) en de rij relatief, kun je vervolgens de opmaak van cel E6 kopiëren (met behulp van plakken speciaal) naar bijvoorbeeld cel E8. Je hoeft de validatie dan niet opnieuw in te voeren.

BewarenBewaren

BewarenBewaren