Een voorbeeld van een dynamische HYPERLINK

De vorige twee artikelen gingen over het navigeren binnen een enquête. In ‘Navigeren met behulp van ALS, HYPERLINK, validatie en voorwaardelijke opmaak’ heb ik aan de hand van het onderstaande voorbeeld een aantal technieken laten zien waarmee je de gebruiker kunt helpen om makkelijk door een Excel werkblad te navigeren.

complexe-enquete

In dit voorbeeld maak ik gebruik van:

  • voorwaardelijke opmaak;
  • dynamische hyperlinks;
  • dynamische vervolgkeuzelijsten.

In mijn vorige artikel heb ik de voorwaardelijke opmaak in detail toegelicht. Laten we nu eens kijken naar de dynamische hyperlink.

Zodra vraag 1 is beantwoord, verschijnt er naast de vraag een hyperlink naar de volgende vraag.

na-antwoord-vraag-1

Is het antwoord ‘Ja’ dan springt deze naar vraag 2, bij ‘Nee’ naar vraag 4. Hiervoor combineer ik de functie ALS (Engels: IF) en HYPERLINK (Engels: HYPERLINK). Een meer uitgebreide uitleg over de functie ALS kun je hier vinden. HYPERLINK kent de volgende structuur HYPERLINK(locatie_link;[makkelijke_naam]). De locatie_link geeft aan waar Excel naar toe moet springen. Als je binnen een werkmap wilt springen dan is de structuur van locatielink:”[bestandsnaam.xls]werkblad!cel”.

De makkelijke_naam is de tekst van de hyperlink. Als ik in cel G4 een hyperlink wil maken die naar cel E6 springt met de tekst ‘Volgende vraag’, moet ik de volgende formule gebruiken (mijn bestandsnaam is ‘vervolgkeuzelijst.xls’ en het werkblad heeft de naam ‘Enquête’):

=HYPERLINK("[vervolgkeuzelijst.xls]Enquête!E6";"Volgende vraag")

Echter dit zou een statische hyperlink zijn die altijd naar cel E6 springt. Met behulp van de functie ALS kan ik de hyperlink afhankelijk van het antwoord in cel E4 laten springen naar cel E6 of E10. De formule wordt dan:

=ALS(E4="Ja";HYPERLINK("[vervolgkeuzelijst.xls]Enquête!E6";"Volgende vraag");ALS(E4="Nee";HYPERLINK("[vervolgkeuzelijst.xls]enquête!E10";"Volgende vraag");""))

Ik maak gebruik van een geneste ALS functie. Als E4 gelijk is aan ‘Ja’, springt Excel naar E6. Is dit niet zo dan volgt er een tweede ALS functie. Als E4 gelijk is aan ‘Nee’, springt Excel naar E10. Is dit niet zo dan is het antwoord niet ‘Ja’ en niet ‘Nee’. Er is dan geen antwoord gegeven en Excel laat een lege cel zien (door de dubbele aanhalingstekens).

In het volgende artikel sluit ik deze serie af met een uitleg van de dynamische vervolgkeuzelijst.

BewarenBewaren