Het maken van een dynamische afbeelding

Dit artikel is het 2e deel in een serie over het maken van een dynamische afbeelding in Excel. In het 1e deel heb ik het gebruik van het Camera gereedschap uitgelegd. In dit deel zal ik laten zien hoe je met de Camera, afhankelijk van de waarde in een cel, een bepaalde afbeelding kunt laten zien. Ik zal stap voor stap beschrijven hoe je het onderstaande voorbeeld kunt maken.

resultaat

Als het resultaat in cel E3 groter dan 10 is, laat Excel het lachende gezichtje zien, anders het bedrukte.

De eerste stap is het maken van de tabel met plaatjes in de cellen B2 t/m C4. Voor dit voorbeeld staat de tabel op hetzelfde werkblad als het resultaat. Je kunt de tabel echter prima op een ander werkblad zetten. Ik heb er op gelet dat de cellen waarin ik de plaatjes heb geplakt (C3 en C4) ongeveer even groot zijn als de plaatjes zelf. Het is handig om te weten dat als je de plaatjes naar de cellen sleept en je tegelijkertijd de [Alt] toets ingedrukt houd, Excel het plaatje exact uitlijnt met de randen van de cel.

Als de tabel klaar is moeten we er voor zorgen dat we naar de codes (cellen B3 en B4) kunnen verwijzen met behulp van een benoemd bereik. Je kunt dat op een hele snelle manier doen door de cellen B2 t/m B4 te selecteren, in het menu Invoegen -> Naam -> Maken te kiezen en vervolgens de optie ‘Bovenste rij’ aan te vinken. Als je daarna de cellen B3 en B4 selecteert, zie je in het naamvak dat ze de naam ‘Code’ hebben gekregen.

[kml_flashembed movie=”https://www.zowerktexcel.nl/wp-content/uploads/2007/11/naam maken.swf” height=”284″ width=”480″ quality=”autohigh” /]

Cel E3 kan het resultaat van iedere willekeurige berekening zijn. Voor het voorbeeld maak ik gebruik van de functie ASELECTTUSSEN (Engels: RANDBETWEEN). Hiermee kiest Excel een willekeurig getal tussen twee waarden. Iedere keer dat je [F9] indrukt kiest Excel een nieuw getal.

In cel F3 bepaal ik met de functie ALS (Engels: IF) wat de code voor het plaatje moet zijn. Ik gebruik de volgende formule: =ALS(E3>10;”goed”;”slecht”).

In één van de laatste stappen koppelen we het plaatje (dat we gaan maken mbv de Camera) in cel G3 aan een benoemd bereik. Echter het benoemde bereik moet afhankelijk van de waarde van cel E3 naar cel C3 of C4 verwijzen. Dit kunnen we doen door het benoemde bereik niet te laten verwijzen naar een celadres, maar naar een functie die als resultaat een celadres oplevert.

Dit is mogelijk met behulp van de functies VERSCHUIVING (Engels: OFFSET) en VERGELIJKEN (Engels: MATCH). Het artikel Een benoemd bereik dynamisch maken mbv VERSCHUIVING geeft meer informatie over VERSCHUIVEN, Index en vergelijken als alternatief voor verticaal zoeken over VERGELIJKEN. Ik heb voor dit voorbeeld de volgende formule gebruikt:

=VERSCHUIVING(Blad2!$C$2;VERGELIJKEN(Blad2!$F$3;Code;0);0;1;1)

De ankercel voor VERSCHUIVING is C2. Met de functie VERGELIJKEN gaat Excel met de waarde van cel F3 (code voor het plaatje) zoeken welke positie de code heeft in het benoemde bereik Code (één of twee). Dit is het aantal rijen dat Excel vanaf cel C2 naar beneden gaat. De uiteindelijke verwijzing is dan 1 cel hoog en 1 cel breed. De bovenstaande formule is gekoppeld aan het benoemde bereik Zoek_Figuur. Kies hiervoor het menu Invoegen -> Naam -> Definiëren.

naam-bepalen

Type bovenin de naam Zoek_Figuur, bij ‘Verwijst naar:’ de formule en sluit af (belangrijk) met [Toevoegen].

Alle ingrediënten voor het voorbeeld zijn nu klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is het plaatje in cel G3 plakken en het koppelen aan het bereik Zoek_Figuur. Dit kan door:

  • een willekeurige cel te selecteren;
  • de Camera knop te gebruiken;
  • de afbeelding van de Camera te plakken in cel G3;
  • de afbeelding te koppelen door in de formule balk =Zoek_Figuur in te voeren.

[kml_flashembed movie=”https://www.zowerktexcel.nl/wp-content/uploads/2007/11/20071109 camera gebruiken.swf” height=”284″ width=”480″ quality=”autohigh” /]

Het plaatje heeft nu nog een kader. Je kunt dat wijzigen door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken, te kiezen voor afbeelding opmaken…, naar de tab ‘kleuren en lijnen’ te gaan en bij ‘lijn kleur’ te kiezen voor geen lijn.

Wil je het voorbeeld nog een keer rustig bekijken dan kun je het bestand [drain file 6 url hier] downloaden In de uitleg die in het bestand staat vind je ook een alternatief voor het gebruiken van de cameraknop.