Meer dan 7x ALS

In het vorige artikel hebben we gezien dat de functie ALS (Engels: IF) zichzelf maximaal 7x kan aanroepen. We gebruikten toen het volgende voorbeeld:

geneste-ALS-I

De limiet van 7x ALS gaf hier geen problemen omdat er maar vier leeftijds-categorieën zijn. Vanaf 9 categorieën ontstaan er problemen. Daarom zal ik in dit artikel een andere manier beschrijven waarop het vraagstuk kan worden opgelost. Het doel is dat Excel in de cellen D4 t/m D9 de waarde laat zien die past bij de leeftijd van het kind. Deze waarden staan in de tabel eronder.

We gaan het vraagstuk nu oplossen met behulp van logische expressies. We maken gebruik van het feit dat Excel een logische expressie interpreteert als WAAR of ONWAAR. WAAR krijgt automatisch de waarde 1, ONWAAR de waarde 0. We hebben dit al eerder gezien bij de uitleg over de SOMPRODUCT (Engels: SUMPRODUCT) functie.

Als we in cel D4 de formule =C4<2 invullen dan geeft Excel als resultaat WAAR. We willen echter niet alleen weten dat C4<2 is, maar ook dat C4>=1 is. We willen Excel dus 2 logische expressies laten evalueren. Dit kan met behulp van de functie EN (Engels: AND). De formule: =EN(C4>=1;C4<2) levert ook het resultaat WAAR op. Echter WAAR is voor Excel gelijk aan 1. Als we het resultaat vermenigvuldigen met de waarde van Cel C12 (=EN(C4>=1;C4<2)*$C$12) is het resultaat 1x0,25=0,25.

We zijn nu een heel eind in de richting van de oplossing. We kunnen iedere leeftijdscategorie uitdrukken in een logische expressie met behulp van de functie EN. Vervolgens vermenigvuldigen we het resultaat (0 of 1) met de gewenste waarde. In formulevorm ziet dit (voor cel D4) er als volgt uit:

=EN(C4>=0;C4<1)*$C$12+EN(C4>=1;C4<2)*$C$13+EN(C4>=2;C4<3)*$C$14+EN(C4>=3;C4<4)*$C$15

De volgende afbeelding laat ons voorbeeld zien nadat we deze formule hebben ingevoerd in cel D4 en naar beneden gekopieerd tot en met cel D9.

De-functie-EN

Met behulp van deze methode kunnen we de beperking van de ALS functie omzeilen. Echter nog steeds is het zo dat bij een groot aantal leeftijdscategorieën de formule erg lang wordt. In een volgend artikel zal ik aangeven hoe we dit kunnen oplossen.