Navigeren met behulp van ALS, HYPERLINK, validatie en voorwaardelijke opmaak

vervolgkeuzelijst

In het artikel ‘Invoer valideren met behulp van een vervolgkeuzelijst’ leg ik uit hoe je de invoer van een gebruiker kunt valideren. Hierbij heb ik het bovenstaande voorbeeld gebruikt. Naar aanleiding van dit artikel ontving ik de volgende vraag:

Is het mogelijk om bij het invullen van antwoord A vraag 2 + 3 weg te laten vallen en door te gaan bij 4 en bij antwoord B wel vraag 2 + 3 te tonen?

Zelf ken ik geen Excel functie waarmee ik (zonder VBA te gebruiken) een rij op basis van de waarde in een cel kan laten verbergen. Echter door een aantal functies en technieken te combineren heb ik wel een werkbare oplossing gevonden. Ik ben begonnen met het volgende voorbeeld:

complexe-enquete

Dit is de beginsituatie. Vraag 1 is nog niet beantwoord en daarom zijn vraag 2 tot en met 4 met behulp van voorwaardelijke opmaak lichtgrijs gemaakt. De vervolgkeuzelijsten voor vraag 2 t/m 4 zijn leeg zodat een gebruiker niks kan invullen. Zodra vraag 1 met ‘Ja’ is beantwoord ziet het werkblad er als volgt uit:

na-antwoord-vraag-1

Naast vraag 1 is een hyperlink verschenen die springt naar cel E6. Hiervoor gebruik ik de functies ALS (Engels: IF) en HYPERLINK (Engels: HYPERLINK). Daarnaast is vraag 2 actief geworden en is de vervolgkeuzelijst voor deze vraag gevuld.

Het werkblad ziet er anders uit als de gebruiker vraag 1 met ‘Nee’ beantwoordt.

nee-op-vraag-1

Nu is vraag 4 actief geworden. De Hyperlink naast vraag 1 springt nu naar cel E10 en de vervolgkeuzelijst is gevuld met de waarden ‘Ja’ en ‘Nee’. Daarentegen zijn de vervolgkeuzelijsten voor vraag 2 en 3 leeg en kan de gebruiker deze vragen niet beantwoorden.

Samengevat heb ik van de volgende technieken gebruik gemaakt:

  • een combinatie van de functie ALS en HYPERLINK om een dynamische link te maken;
  • het toepassen van de functie ALS in de validatie om afhankelijk van de situatie de juiste vervolgkeuzelijst te zien;
  • voorwaardelijke opmaak om er voor te zorgen dat de niet relevante vragen lichtgrijs worden weergegeven.

In een volgend artikel zal ik deze drie technieken in meer detail uitleggen.