Subtotaal samen met Autofilter gebruiken

Als je werkt met het autofilter en je wilt snel weten hoeveel records je hebt gefilterd, dan laat Excel dit linksonder in de statusbalk zien. Meer informatie hierover vind je in het artikel Hoe kan ik het aantal gefilterde rijen tellen? Een andere mogelijkheid is het gebruik van de functie SUBTOTAAL (Engels: SUBTOTAL). Deze functie geeft je meer flexibiliteit. Stel we hebben het volgende voorbeeld:

voorbeeld-filter

Met behulp van de functie SUBTOTAAL kan ik Excel het aantal gefilterde rijen laten tellen.

filter-met-subtotaal

De formule die ik in cel C2 gebruik is:

=SUBTOTAAL(2,C5:C8)

Het eerste argument van de functie is het zgn. functiegetal. Het vertelt Excel welke berekening het moet uitvoeren. Voor SUBTOTAAL zijn de volgende functiegetallen beschikbaar:

 • 1=GEMIDDELDE
 • 2=AANTAL
 • 3=AANTALARG
 • 4=MAX
 • 5=MIN
 • 6=PRODUCT
 • 7=STDEV
 • 8=STDEVP
 • 9=SOM
 • 10=VAR
 • 11=VARP

Het tweede argument van de functie specificeert over welk bereik Excel de berekening moet uitvoeren. Hierbij houdt de functie SUBTOTAAL automatisch rekening met de rijen die zijn gefilterd. Deze worden niet meegenomen.

In het onderstaande voorbeeld heb ik formules toegevoegd voor het berekenen van de som en het gemiddelde van de kolom ‘Aantal’.

meerdere-subtotaal-functies

Als je zelf de werking van de formules wilt bekijken, dan kun je het voorbeeldbestand [drain file 14 url hier] downloaden.