Toepassen van voorwaardelijke opmaak

In het vorige artikel heb je kunnen lezen hoe je een gebruiker afhankelijk van zijn antwoorden door een enquête kunt begeleiden. Hierbij gebruikte ik het onderstaande voorbeeld.

nee-op-vraag-1

In dit voorbeeld gebruik ik drie technieken:

  • Voorwaardelijke opmaak om niet actieve vragen lichtgrijs te maken
  • Het weergeven van een hyperlink die naar de volgende vraag springt (afhankelijk van het antwoord)
  • Dynamische vervolgkeuzelijst. Is de vraag inactief dan is de lijst leeg (zodat de gebruiker geen antwoord kan invullen), anders gevuld.

In dit artikel zal ik laten zien hoe ik de voorwaardelijke opmaak heb ingesteld. Het eerste dat ik hier voor nodig heb, is een cel die aangeeft of de vraag relevant is of niet. Hier heb ik kolom A voor gebruikt (in bovenstaande afbeelding was deze kolom verborgen).

excel functie als

Vraag 1 is altijd relevant. Vraag 2 alleen als er bij 1 ‘Ja’ is ingevuld. Vraag 3 alleen als vraag 2 een antwoord heeft en vraag 4 alleen als vraag 1 met ‘Nee’ is beantwoord. Om deze logica toe te passen op kolom A maak ik gebruik van de functie ALS (Engels: IF). De formules zien er als volgt uit:

  • Cel A4: =WAAR
  • Cel A6: =ALS(E4="Ja";WAAR;ONWAAR)
  • Cel A8: =ALS(ISLEEG(E6);ONWAAR;WAAR)
  • Cel A10: =ALS(E4="Nee";WAAR;ONWAAR)

Je ziet dat ik in cel A8 ook de functie ISLEEG (Engels: ISBLANK) gebruik. Vraag 3 is relevant zodra er in vraag 2 een antwoord is ingevuld. Dat betekent dat de functie ISLEEG, ONWAAR als resultaat heeft.

Op basis van de waarde in kolom A kan Excel nu bepalen wat de opmaak moet zijn. Zodra de waarde ONWAAR is, moet de kleur van de letters lichtgrijs worden. Dit heb ik ingesteld door de cellen C6:D6 te selecteren en in het menu te kiezen voor Opmaak -> Voorwaardelijke opmaak….

voorwaardelijke opmaak

In de eerste vervolgkeuzelijst kun je kiezen uit de opties ‘Celwaarde is’ en ‘Formule is’. Omdat de opmaak niet afhankelijk is van de geselecteerde cellen (C6:D6) kies ik voor ‘Formule is’. Nu kan ik een formule invoeren. Als het resultaat van deze formule WAAR is, past Excel de opmaak toe op de door mij geselecteerde cellen. De opmaak moet worden toegepast als de cellen in kolom A de waarde ‘ONWAAR’ hebben. Voor de voorwaardelijke opmaak moet ik deze waarde omdraaien (ONWAAR moet WAAR worden). Dit kan met behulp van de functie NIET (Engels: NOT). Omdat ik de voorwaardelijke opmaak wil kopiëren naar andere cellen heb ik de kolom absoluut gemaakt (Excel moet altijd naar kolom A kijken), maar de rij niet. Door vervolgens op de knop [Opmaak…] te klikken kan ik de kleur van het lettertype aanpassen.

celeigenschappen

Twee keer op [OK] klikken past de voorwaardelijke opmaak toe op de door mij geselecteerde cellen. Vervolgens kan ik deze opmaak makkelijk kopiëren naar andere cellen. Dit doe ik door de cellen (C6:D6) te selecteren en te kopiëren (via [ctrl] + [C] of het menu Bewerken -> Kopiëren). Daarna selecteer ik de cellen waar ik de voorwaardelijke opmaak wil toepassen (bijvoorbeeld C8:D8) en kies ik in het menu ‘Bewerken -> Plakken speciaal…’, waar ik vervolgens kies voor de optie ‘Opmaak’.

plakken speciaal

Deze stap herhaal ik voor de cellen C10:D10. Daarmee is de voorwaardelijke opmaak toegepast op alle relevante cellen waardoor het lettertype van de vraag een lichtgrijze kleur krijgt als de vraag niet relevant is.